Hur skulle du rösta i frågan om hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott?

Den 22 maj 2014 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen:
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Socialdemokraterna. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Här kan du följa lagstiftningskedjan kring förslaget

Justitiedepartementet 11 april 2014: ”Hemliga tvångsmedel utgör ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig och samhällsfarlig brottslighet. Därför föreslår regeringen nu att bestämmelserna i tre tidsbegränsade lagar om hemliga tvångsmedel görs permanenta med vissa justeringar.

Regeringens förslag innebär bland annat följande:

  • Bestämmelserna i lagen om hemlig rumsavlyssning, lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott ska gälla permanent.
  • Tillstånd till hemlig rumsavlyssning ska kunna meddelas för att utreda spioneri och så kallat statsstyrt företagsspioneri, under förutsättning att det kan antas att straffet inte blir endast böter.
  • Förutsättningarna för att hemliga tvångsmedel ska få användas för att förhindra brott ska ändras. Syftet är att bättre anpassa regleringen till de behov som finns när det gäller att förhindra allvarliga brott som till exempel sabotage, spioneri och terroristbrott.
  • Åklagare ska få utökade möjligheter att i brådskande fall meddela tillfälliga beslut om vissa hemliga tvångsmedel. Sådana beslut av åklagare ska skyndsamt överprövas av domstol.
  • Möjligheterna att använda information som kommer fram om ett annat brott än det som tillståndet gäller ska utökas något. Det innebär till exempel att information om en genomförd våldtäkt som fångas genom hemlig rumsavlyssning kan användas i bevissyfte.
  • Förbudet mot att avlyssna vissa samtal ska utvidgas. Det betyder att det i större utsträckning blir förbjudet att avlyssna samtal där till exempel en präst, läkare eller psykolog deltar.
  • Möjligheten för domstol att i vissa fall fatta beslut om hemliga tvångsmedel utan att ett offentligt ombud har varit med vid handläggningen ska tas bort.”

Länk: Justitiedepartementet: Lagrådsremiss om hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
Länk: Debattartikel i SvD Opinion Brännpunkt den 11 april 2014: Så ska polisen få använda tvångsmedel

Hur skulle du rösta i frågan om hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott?
Låt säga att du och jag via Direktdemokraterna fick möjlighet att rösta i den här frågan:
Ska polisen få använda hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott?

1) Skulle du rösta själv?
2) Skulle du delegera din röst?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s