Bli medlem i Demokratiskolan

Hej där! Det var ett tag sedan 🙂 Jag väcker den sovande bloggen med ett tips till dig från mig. Demokratiskolan har jag deltagit i, och det är väldigt upplyftande kan jag intyga! Ta dig tid att läsa om den, på skolans hemsida, och där kan du även bli gratis medlem: http://www.demokratiskolan.se

Annonser

”Skulle ett samhälle kunna fungera utan politiker?”

En mycket bra fråga 🙂 In och rösta:
SKULLE ETT SAMHÄLLE KUNNA FUNGERA UTAN POLITIKER?
http://folkmening.se

Följ Folkmening på Facebook

Demokratiskolans intervju med Olle Wästberg – ordförande Demokratiutredningen 2014

Kanonbra intervju med Olle Wästberg, ordförande för Demokratiutredningen 2014:

Skolan lär tyvärr bara ut vad demokrati är generellt sett, men mycket  lite om hur den fungerar i praktiken, till exempel vilka som bestämmer vad, hur landsting fungerar, hur kommuner och riksdag fungerar, hur man gör folkinitiativ, medborgarförslag och den typen av information. Där borde skolan ha en tydligare uppgift.
Det är det ena, och det andra som vi kommer att påpeka är behovet av nätkunskap och källkritik i skolan. Om man går riktigt långt tillbaka i tiden, efter andra världskriget, då fanns det mycket av källkritisk utbildning och det hade att göra med erfarenheten av nazismen och indoktrineringen. Då kände man i Sverige att man måste lära den nya generationen att genomskåda propagandan. Men det har fallit bort sen dess.

Länk: Läs Demokratinskolans hela intervju med Olle Wästberg

cropped-Demokratiskolan-banner1

Demokratiutredningen

Demokratiutredningen
Den 18 januari lämnar Demokratiutredningen sitt betänkande till demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Efter överlämnandet anordnas ett seminarium som är öppet för allmänheten. Kom och ta del av och diskutera förslag och idéer om hur demokratin kan bli mer jämlik! Betänkandets innehåll kommer bl.a. att kommenteras av tidigare demokratiutredare Bengt Göransson och tidigare demokratiministrar Birgitta Ohlsson, Britta Lejon, Jens Orback och Mona Sahlin.
Anmäl dig här. Ladda ner inbjudan här.

Folkmening.se – ”Vad anser svenska folket”

Folkmening.se är en ny plattform:

Folkmening.se är en partipolitiskt oberoende folkrörelse. Vi eftersträvar neutralitet och objektivitet i våra frågeställningar. Frågorna formuleras utifrån  ambitionen att de inte skall vara ledande.

Du kan bara rösta en gång per fråga från din dator eller din mobil. Om du är osäker på hur du ska rösta i enskild fråga, så vänta tills du känner dig säker och återkom till frågan senare. Du kan bara rösta JA eller NEJ. Har du inte tagit ställning så kan du alltid återkomma när du vill.

Om du har en egen fråga du skulle vilja dela med dig av så är du varmt välkommen att skicka den till Folkmening.se. Vi förbehåller oss dock rätten att utse de frågor som vi anser har relevans för Folkmening.se. Vi förbehåller oss även rätten att omformulera din fråga om så behövs, utan att kärnan i frågan blir lidande.

Vi garanterar din anonymitet och vi tar tydligt avstånd ifrån all form av åsiktsregistrering eller annan form av insamlande av privata uppgifter. Det ligger inte, på något vis i vårt intresse.

Vår ambition är att få veta vad svenska folket egentligen tycker i olika frågeställningar, samt att få dela med oss av svenska folkets samlade mening till svenska folket själv.
folkmening

Peter Nobel: Varför skyddas rasisterna?

Debattartikel i UNT 28 september 2014: De intresserade vet att Sverige 1971 anslöt sig till 1965 års FN-konvention mot rasdiskriminering, ett folkrättsligt avtal inom ramen för mänskliga rättigheter, där medlemsstaterna förbinder sig att under straffhot förbjuda organisationer, ”som främjar och uppmanar till rasdiskriminering”, men att Sverige inte har ett sådant förbud.
Det är också klart att regeringsformen, RF 2.24, tillåter undantag från annars grundlagsstadgad föreningsfrihet just för att Sverige skulle kunna ansluta sig till konventionen och följa den. I RF 1:10 slås numera vidare fast att Sverige samarbetar med FN. Samarbete förutsätter att man håller vad man lovat. FN behöver allt stöd av stater med gott anseende vad gäller människorätt.
Men i drygt 40 år har FN:s kommitté mot rasdiskriminering och dess 18 experter från hela världen, som kommit och gått, ihärdigt men förgäves uppmanat Sverige att bota denna brist i sin lagstiftning.
Läs hela debattartikeln hos UNT – Varför skyddas rasisterna?

Artikel i UNT 2 november 2015: Peter Nobel tar fram konventionstexten och läser högt:
– Konventionsstater ska olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag. Han tittar upp, och tillägger:
– Det gäller också stöd till, inklusive finansiering av, sådana aktiviteter.
Läs hela artikeln hos UNT – Nobels text blev viral

11 maj: Demokratidagen 2015 i Europahuset, Stockholm

Vi syns väl på Demokratidagen den 11 maj i Europahuset, hoppas jag 🙂
Gratis, men du behöver anmäla dig.
Här finns program och info om vilka som föreläser samt att du anmäler dig via den här länken:
http://www.demokratidagen.eu

Avskaffa de politiska partierna

På Alla hjärtans dag läste jag ”Om de politiska partiernas allmänna avskaffande” av Simone Weil.
En tunn liten bok, endast 58 sidor, med stort innehåll. Du vet, när du funderar mycket och ofta på ett fenomen, ett problem, och hittar en bok som du inte kunnat skriva bättre själv. Jag undrar förstås vad Simone Weil skulle säga om min krönika Politisk makt för egen vinning
Simone Weil finns inte i livet längre, hon dog ung (1909-1943), men hennes bok är nog alltid lika aktuell, fram till dess att de politiska partierna avskaffas på riktigt.
Lyssna gärna på SR Filosofiska Rummet från den 14 december 2014: ”Äh, kanske skulle man bara ta och förbjuda alla politiska partier? Jenny Maria Nilsson, Roland Paulsen och Mårten Björk diskuterar Simone Weils idé från 1943 med programledare Lars Mogensen.”
Simone Weil och partiernas avskaffande

18 punkter för att förbättra demokratin

Föreningen för direktdemokrati (FFDD) har listat 18 punkter för att förbättra demokratin. Punkt 6:
”I Finland leder 50 000 underskrifter till att man kan lämna in en motion till riksdagen. Det systemet vill vi införa också i Sverige.
Läs samtliga 18 punkter

Direktdemokraterna har gjort en skylt av innehållet under punkt 6. Gilla och följ Direktdemokraterna på Facebook och var gärna med och diskutera:

Hur mycket får demokratin i din kommun kosta?

Vad får demokrati och utvärdering av demokratisk utveckling i din kommun kosta?
Jag vet att min kommun – Östhammar – inte finns i Demokratibarometern. Finns din kommun med?

Demokratibarometern är ett analysverktyg för att utveckla den lokala demokratin och uppdraget som förtroendevald. Den består av en kartläggning av hur medborgare och förtroendevalda upplever den lokala demokratin och en analys av deras svar.
Se utvärderingar och jämför kommuner i Demokratibarometern

Läs mer hos SKL om Demokratibarometern