”Skulle ett samhälle kunna fungera utan politiker?”

En mycket bra fråga 🙂 In och rösta:
SKULLE ETT SAMHÄLLE KUNNA FUNGERA UTAN POLITIKER?
http://folkmening.se

Följ Folkmening på Facebook

Annonser

Anders Lönnfält: De politiska systemen måste bli mer flexibla

Gästskribent Anders Lönnfält är en av två författare till boken Flytande demokrati

De politiska systemen måste bli mer flexibla

Finn Bengtsson och Rolf K Nilsson skriver på SvD Debatt den 4 januari om att väljarna bör få mer verklig makt
Vi instämmer helt i denna strävan. Bengtsson och Nilsson vill nå detta mål genom att ta makt från partiledningarna och ge till de enskilda riksdagsledamöterna. Detta är säkert en god sak, men det är ändå att sätta ribban för verklig makt oerhört lågt. Verklig makt måste vara mer än rätten att rösta på en politiker vart fjärde år.

Demokrati är folkets möjlighet att fatta beslut i politiska frågor. Den representativa demokratin vi har idag är inte idealisk ur denna synvinkel. Besluten fattas de facto inte av folket utan av politiker utsedda av folket. Detta var en nödvändig inskränkning i tider med stora avstånd och dåliga kommunikationer. Men de tiderna är förbi. Väljarna är inte längre passiva objekt ute i provinserna vars intressen måste försvaras i huvudstaden. De flesta av oss är välinformerade, väluppkopplade och i allra högsta grad kompetenta att tillvarata våra egna intressen. Om vi ges en chans vill säga. Vårt politiska system utgår fortfarande från att väljarkåren är en ansiktslös massa med väl avgränsade önskemål som lätt låter sig grupperas och representeras av några stora åsiktsmaskiner som vi kallar partier. Det är inte verklig folkmakt. Det är partimakt.

Den moderna tekniken har dock gett oss ett alternativ. Flytande demokrati är en förbättring av direktdemokratin. Där direktdemokratin tvingar medborgarna att rösta själva eller avstå i varje politisk fråga låter den flytande demokratin medborgarna välja om de vill rösta själva eller låta en politiker rösta i deras ställe. Makten ”flyter” mellan medborgarna och politikerna. Ofta ligger den hos politikern, men så fort medborgaren önskar så går det att rösta själv i en fråga eller för den delen byta politiker. Ingen politiker kan på förhand veta vilket inflytande den kommer att ha i en specifik omröstning. Mandatperioder förlorar sin mening.

Flytande demokrati innebär att väljarna får makten på riktigt. Politikerna degraderas från makthavare och beslutsfattare till att vara rådgivare och representanter i ordets verkliga betydelse. En politiker som röstar klokt och i linje med väljarnas önskan kommer att få fortsatt förtroende medan en självupptagen och maktfullkomlig politiker kommer att få se sitt politiska inflytande reduceras till intet. Eftersom politikerna inte längre får fria händer i fyra år kommer svepande ideologiska generaliseringar få ge vika för diskussion, pragmatism och kompromisser i sakfrågor.

Det är osäkert om många av dagens politiker fortfarande vill vara politiker i en flytande demokrati. Om man blivit politiker för maktens skull, för att få styra och bestämma, så är antagligen inte den nya politikerrollen särskilt lockande. Politikerna i en flytande demokrati kommer antagligen vara mer av den akademiska typen, vana att argumentera och komma med idéer, men också ödmjuka inför att besluten ytterst tas av någon annan. Det är inte nödvändigtvis någon dålig sak. Kanske är det precis den sortens politiker vi vill ha och behöver. Flytande demokrati kan ta oss dit.

Sätt demokratin i rörelse med Min Kampanj

Min Kampanj: ”Välkommen till MinKampanj som drivs av Skiftet.org. Skiftet och MinKampanj är organisationer som förespråkar demokrati, fred, mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet, antirasism, rättvisa och hållbarhet. Vi existerar för att förespråka positiv samhällsförändring, skydda miljön och utmana orättvisor. MinKampanj förbehåller sig rätten att ta bort kampanjer och kommentarer som inte delar dessa värderingar.”
Läs mer och ta del av pågående kampanjer hos Min Kampanj:
https://www.minkampanj.nu

Aktivistforumet!

aktivistforumet_transp_rod_300x60px Hur får man ett land att byta åsikt? Det är frågan som denna webbsite handlar om. Här finns de praktiska kunskaperna och verktygen för hur man förändrar i en inspirerande arbetsyta.

Bakom sidan står Ola Andersson:
Forumet är skapat för att jag hade iden att det borde vara lite lättare att vara aktivist och vilja påverka världen till det bättre. Så forumet handlar om hantverket i att vara aktivist. Du kan göra fyra saker här: lära dig hur man gör saker, dela med dig av eller hitta bilder, filmer och filer (tex malldokument) och inspireras av andras ideer och genomförda aktiviteter och förstås hitta andra som vill aktivera sig och påverka.

Rusa genast in på Aktivistforumet: http://aktivistforumet.se

VoteIT – ”Bättre beslutsmöten online”

Jag har inte deltagit i några möten ännu på VoteIT, men har reggat mig där. Nu ska jag verkligen ta mig i kragen och lära mig VoteIT, som användare menar är busenkelt och jättepraktiskt:
Välkommen till VoteIT. Ett helt gratis och öppet verktyg för att hålla bättre beslutsmöten online.
Länk: VoteIT